Duża nagroda zapewnia wysoką motywację ?

Nagroda = Motywacja? Ile razy zetknęliście się z tezą, że aby osiągnąć dobre wyniki pracy ludzi należy za osiągnięcia przyznać wysoką nagrodę, premię? Moje doświadczenie mówi mi, że bardzo często! Jak wiele prawdy kryje się w tej tezie? Hm….Prawidłowa odpowiedź to:…- „To zależy”. Jak pokazują badania psychologów społecznych m.in. Dana Ariely-taki związek występuje tylko dla