Szanowny Liderze Sprzedaży,

 

Czy kiedykolwiek bałeś się, że nie uda Ci się osiągnąć założonego celu?

Na pewno tak. Każdy z nas przez to przechodził i to nie raz. Odpowiadasz za zespół i to od jego działania zależy Twój sukces!

Zapewne czujesz się sfrustrowany:

 • kiedy ktoś odpowiedzialny za produkt, myśli, że on się sam sprzeda, bo jest najlepszy na rynku?
 • Albo kiedy, słyszysz, że , tego nie da się sprzedać?
 • Albo kiedy słyszysz narzekania, że klienci sami nie wiedzą czego chcą?

Jeśli odpowiedziałeś tak na choć jedno z pytań , to zapraszamy Ciebie i Twoich podwładnych na szkolenie z umiejętności sprzedażowych.

Myślisz zapewne teraz , już nie raz byliście na szkoleniach a efektu jak nie było tak nie ma.

Nasze podejście jest inne, nie ograniczamy się do prezentowania, ćwiczenia wybranej metody sprzedażowej ale tak dobraliśmy materiał aby:

 • w pełni opierał się na wynikach badań naukowych w obszarze wywierania wpływu na ludzi.
 • Wykorzystywał sprawdzone od lat metody nauki improwizacji w nieznanych sytuacjach

Cały warsztat jest w taki prowadzony w sposób, że:

 • Umożliwia uczestnikom przeżywanie tego czego doświadczają w trudnych dla siebie sytuacjach, opartych o ich przykłady i sytuacje. Rzeczywiście są to ICH tematy, a nie przygotowane wcześniej scenki.
 • Każda przeżywana sytuacja daje szansę na uświadomienie sobie obszarów do rozwoju i buduje motywację do dalszych zajęć.
 • Uczestnicy mają okazję do sprawdzenia się w sytuacjach niespodziewanych, gdy trzeba wykorzystywać tylko to co mamy w danej chwili dostępnego.
 • Wypracowane przez uczestników rozwiązania nadają się do natychmiastowego wykorzystania po powrocie do pracy.

 

Cel moich warsztatów jest nauczenie ludzi:

 • jak być lepszymi słuchaczami,
 • jak pomóc klientom znaleźć właściwe pytania, na które odpowiedź umożliwi zaspokojenie ich potrzeb,
 • jak wytrwać w Świecie, gdzie tylko nieliczne spotkania kończą się sukcesem,
 • jak wykorzystać narrację jako metodę przekonywania,
 • jak skutecznie budować komunikaty, które „przylgną” do klientów,
 • jak skutecznie działać jako zespół.

 

Korzyści

Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników.

Korzyści dla organizacji:

 • Podniesienie innowacyjności.
 • Poprawa relacji wewnątrz zespołów, w których działają przeszkoleni pracownicy
 • Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się na jego wynikach
 • Poprawa podejmowanych decyzji poprzez bardziej wielostronną ich analizę. Każdy zgłoszony pomysł, pogląd zasługuje co najmniej na rozważanie zgodnie z zasadą „Tak, i..”
 • Wysoka efektywność i trwałość uzyskiwanych zmian postaw w rezultacie oparcia się na przeżywaniu przez uczestników rzeczywistych sytuacji.
 • Podniesienie motywacji uczestników i lepsza ich współpraca między sobą

Korzyści dla uczestników:

 • Podniesienie świadomości emocji występujących w niespodziewanych sytuacjach oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi w trakcie tych sytuacji
 • Pogłębienie umiejętności słuchania i uważności na to co dzieję się w trakcie niespodziewanych wydarzeń
 • Nabycie postawy akceptującej pomysły innych ludzi i budowania na nich nowych bardziej innowacyjnych rozwiązań
 • Podniesienie umiejętności sprzedażowych
 • Umiejętność akceptacji ryzyka i wyciągania wniosków z rezultatów działania.
 • Zrozumienie zasad i nabycie podstawowej umiejętności stosowania narracji w sytuacjach sprzedażowych
 • Zrozumienie zasady budowania komunikatów sprzedażowych, które będą atrakcyjne dla klienta.
 • Zrozumienie, że każda sytuacja sprzedaży to proces zmiany i wymaga propozycji , która zawiera komponenty racjonalne jak i emocjonalne ( Model Jeźdźca i Słonia )

Program warsztatów

Program warsztatów jest dostosowywany indywidualnie do każdego zamawiającego aby uwzględnić:

 1. Specyfikę zespołu, który ma wziąć udział w warsztacie
 2. Preferowaną przez zamawiającego formułę warsztatów:
  1. Skoncentrowaną w czasie : 1-2 dniowe warsztaty
  2. Rozłożone w czasie moduły o czasie trwania ok 2-3 h.
  3. Ewentualny równoległy proces coachingowy dla członków zespołu
   1. Coaching zespołowy
   2. Coaching indywidualny

Na pełen program, który ulega dostosowaniu do potrzeb zamawiającego składają się następujące moduły:

 1. Wprowadzający- którego celem: jest zapoznanie się uczestników szkolenia między sobą i z prowadzącymi szkolenie trenerami, wprowadzenie przedmiotu szkolenia i przedstawienie agendy szkolenia oraz spraw organizacyjnych i logistycznych. W czasie tego modułu zbierane są też oczekiwania uczestników i są one umiejscawiane w planie szkolenia
 2. „Praca z rzeczywistym klientem” – celem modułu jest doświadczenie przez uczestników tego co się dzieje w sytuacji sprzedażowej po obu stronach relacji i możliwość uzyskania z pierwszej ręki informacji zwrotnej, co było dla klienta ważne, co działało ,  a co należałby robić  Dzięki temu uczestnicy mogą zdefiniować swoje obszary do rozwoju.
 3. „Kim jest sprzedawca?” – celem modułu: jest zrozumienie i uzyskanie umiejętności radzenia sobie z dużą ilością odmów, zidentyfikowanie przez uczestników swojego stylu tłumaczenia świata i wypracowanie metod uczynienia go bardziej pozytywnym, zrozumienie swoich preferencji osobowościowych w wymiarze ekstrawersji
 4. „Jak sprzedawac?” podzielony na mniejsze części poświęcone
  1. Znaczeniu i sposobom budowania relacji
  2. Sposobom identyfikacji potrzeb klienta w sferach racjonalnej i emeocjonalnej.
  3. Metodom zdobycia zainteresowania klienta oraz sprawienia by komunikat sprzedażowy został przez niego zapamiętany.
  4. Znaczenie przygotowania w sprzedaży oraz co robić gdy sytuacja wymyka się spod kontroli
  5. „kontraktowanie”
 5. Zakończenie – podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, wytycznie przez uczestników nowych sposobów działania wykorzystujących to czego się nauczyli na szkoleniu.