Autoprezentacja i komunikacja

Cel

Cel warsztatów to nauczenie ludzi:

 • budowania swojego wizerunku podczas prezentacji i wystąpień,
 • posługiwania się technikami autoprezentacji,
 • wzmocnienie przekazu werbalnego poprzez odpowiednią mowę ciała,
 • udzielania informacji zwrotnej,
 • prawidłowych postaw i odruchów w budowaniu kontaktu z drugą stroną.

Korzyści

Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników.

Korzyści dla organizacji:

 • Podniesienie efektywności spotkań,
 • Poprawa relacji wewnątrz zespołów, w których działają przeszkoleni pracownicy,
 • Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się na jego wynikach,
 • Wysoka efektywność i trwałość uzyskiwanych zmian postaw w rezultacie oparcia się na przeżywaniu przez uczestników rzeczywistych sytuacji,
 • Podniesienie motywacji uczestników i lepsza ich współpraca między sobą,
 • Wyższa efektywność pracowników podczas prezentacji.

Korzyści dla uczestników:

 • Podniesienie świadomości własnych zachowań podczas wystąpień,
 • Pogłębienie umiejętności uważności na to co dzieję się w trakcie prezentacji i spotkań,
 • Nabycie postawy akceptującej pomysły innych ludzi i budowania na nich nowych bardziej innowacyjnych rozwiązań,
 • Podniesienie umiejętności prezentacji i wystąpień,
 • Zrozumienie zasad komunikacji z klientem i innymi osobami,
 • Umiejętność występowania przed różną publicznością,
 • Umiejętność sprawnego i skutecznego prowadzenia wystąpień.

Program warsztatów

Na pełen program, który ulega dostosowaniu do potrzeb zamawiającego składają się następujące moduły:

 1. Wprowadzający
  Celem modułu jest zapoznanie się uczestników szkolenia między sobą i z prowadzącymi szkolenie trenerami, wprowadzenie przedmiotu szkolenia i przedstawienie agendy szkolenia oraz spraw organizacyjnych i logistycznych. W czasie tego modułu zbierane są też oczekiwania uczestników i są one umiejscawiane w planie szkolenia.
 2. Prezentacja modelu komunikacyjnego
  Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej jednego ze sposobów komunikacji oraz nauczenie uczestników formułowania zróżnicowanych komunikatów, zgodnych z założeniami modelu.
 3. Wystąpienia publiczne (praca z kamerą)
  Celem modułu jest pokazanie uczestnikom obszarów, które mogliby poprawić podczas prezentacji oraz nauczenie ich wykorzystywania odpowiedniej komunikacji niewerbalnej w celu wzmacniania przekazu.

 

 1. Budowanie relacji z klientem
  Celem modułu jest wskazanie ważnych elementów wpływających na tworzenie relacji z odbiorcą. Dodatkowo w tym module uczestnicy nauczą się występować przed różną, nie zawsze współpracującą, publicznością.
 2. „Granie statusem”
  Celem modułu jest zapoznanie uczestników z grami statusowymi zaczerpniętymi z Teatru Improwizacji oraz ćwiczenie odpowiedniego używania różnych statusów, w różnych sytuacjach.
 3. Zakończenie
  Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, wytycznie przez uczestników nowych sposobów działania wykorzystujących to czego się nauczyli na szkoleniu.

 Harmonogram

jest dostosowywany indywidualnie do każdego zamawiającego aby uwzględnić:

 1. Specyfikę zespołu, który ma wziąć udział w warsztacie
 2. Preferowaną przez zamawiającego formułę warsztatów:
  1. Skoncentrowaną w czasie : 1-2 dniowe warsztaty
  2. Rozłożone w czasie moduły o czasie trwania ok 2-3 h.
  3. Ewentualny równoległy proces coachingowy dla członków zespołu
   1. Coaching zespołowy
   2. Coaching indywidualny