Udzielanie informacji zwrotnej

Cel

Cel warsztatów to nauczenie ludzi:

 • jak się przygotować do udzielania informacji zwrotnej,
 • jak przekazywać informację zwrotną w sposób pozytywny wspierający jej akceptowanie.

 

Korzyści

Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak
i poszczególnych uczestników.

Korzyści dla organizacji:

 • Podniesienie innowacyjności
 • Poprawa relacji wewnątrz zespołu
 • Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się na jego wynikach
 • Poprawa podejmowanych decyzji poprzez bardziej wielostronną ich analizę. Każdy zgłoszony pomysł, pogląd zasługuje co najmniej na rozważanie zgodnie z zasadą
  „Tak, i..”
 • Wysoka efektywność i trwałość uzyskiwanych zmian postaw w rezultacie oparcia się na przeżywaniu przez uczestników rzeczywistych sytuacji
 • Podniesienie motywacji uczestników i lepsza ich współpraca między sobą

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności wyjaśniania zachowań i komunikatów powodujących defensywność rozmówcy; podtrzymywanie otwartej komunikacji;
 • Budowanie informacji zwrotnej zgodnie z modelem „F-akty, U-czucia, O-czekiwania”;
 • Poznanie i stosowanie w przekazywaniu informacji zwrotnych modelu: „Porozumienie bez Przemocy” – Obserwacje, Emocje, Potrzeby, Prośba/Oczekiwanie”;
 • Zrozumienie i stosowanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w optymalnych proporcjach;
 • Umiejętność uwzględniania w informacji zwrotnej kierunku jej przekazania:
 • W górę – przełożeni
 • W bok – koledzy
 • W dół – podwładni

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: