Coaching życiowy

Life coaching, czyli coaching życiowy koncentruje się na szeroko pojętej jakości życia. Rozpoczynając life coaching nie musisz mieć sprecyzowanego celu – wtedy na początku procesu pracujesz z coachem nad określeniem tego, co chcesz osiągnąć. Coaching może dotyczyć wszystkiego, co uznasz za ważne dla swojego rozwoju osobistego: począwszy od zmiany nawyków a na zmianie pracy skończywszy.  

Coaching kariery

Coaching kariery pomoże Ci w osiągnięciu satysfakcji z pracy i kariery. Znajdziesz tu inspiracje do zwiększania swojego osobistego i zawodowego potencjału. Praca z coachem ułatwi Ci zaplanowanie dalszego rozwoju w ramach organizacji, poprzez określenie własnych wartości, potrzeb i celów oraz  dopasowanie ich do realiów firmy. Zwiększysz umiejętności zarządzania własną karierą, które mogą być wykorzystywane nie