Podstawy wywierania wpływu na innych

Cel Celem warsztatu jest nauczenie ludzi : Jakie są podstawowe podstawowych metod wywierania wpływu na innych Jakie są neurofizjologiczne podstawy metod wywierania wpływu Jak posługiwać się umiejętnościami stosowania ich w praktyce.   Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Zwiększenie skuteczności pracowników w obszarach