Komunikacja interpersonalna i asertywna

Cel Celem warsztatu jest nauczenie ludzi Jak się efektywnie komunikować Jak wykorzystać swoje mocne i niwelować słabe strony w komunikacji Jak zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku Jak komunikować się bez barier Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Zwiększenie skuteczności uczestników w