Udzielanie informacji zwrotnej

Cel Cel warsztatów to nauczenie ludzi: jak się przygotować do udzielania informacji zwrotnej, jak przekazywać informację zwrotną w sposób pozytywny wspierający jej akceptowanie.   Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Podniesienie innowacyjności Poprawa relacji wewnątrz zespołu Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się

Komunikacja interpersonalna i asertywna

Cel Celem warsztatu jest nauczenie ludzi Jak się efektywnie komunikować Jak wykorzystać swoje mocne i niwelować słabe strony w komunikacji Jak zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku Jak komunikować się bez barier Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Zwiększenie skuteczności uczestników w

Podstawy wywierania wpływu na innych

Cel Celem warsztatu jest nauczenie ludzi : Jakie są podstawowe podstawowych metod wywierania wpływu na innych Jakie są neurofizjologiczne podstawy metod wywierania wpływu Jak posługiwać się umiejętnościami stosowania ich w praktyce.   Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Zwiększenie skuteczności pracowników w obszarach

Sprzedaż oparta na dowodach i improwizacji

Szanowny Liderze Sprzedaży,   Czy kiedykolwiek bałeś się, że nie uda Ci się osiągnąć założonego celu? Na pewno tak. Każdy z nas przez to przechodził i to nie raz. Odpowiadasz za zespół i to od jego działania zależy Twój sukces! Zapewne czujesz się sfrustrowany: kiedy ktoś odpowiedzialny za produkt, myśli, że on się sam sprzeda,

Autoprezentacja i komunikacja

Autoprezentacja i komunikacja Cel Cel warsztatów to nauczenie ludzi: budowania swojego wizerunku podczas prezentacji i wystąpień, posługiwania się technikami autoprezentacji, wzmocnienie przekazu werbalnego poprzez odpowiednią mowę ciała, udzielania informacji zwrotnej, prawidłowych postaw i odruchów w budowaniu kontaktu z drugą stroną. Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników.