Komunikacja interpersonalna i asertywna

Cel Celem warsztatu jest nauczenie ludzi Jak się efektywnie komunikować Jak wykorzystać swoje mocne i niwelować słabe strony w komunikacji Jak zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku Jak komunikować się bez barier Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Zwiększenie skuteczności uczestników w

Podstawowe umiejętności komunikacyjne

Cel Cel warsztatów to nauczenie ludzi: Jak być lepszym słuchaczem, Jak likwidować bariery w komunikacji     Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników. Korzyści dla organizacji: Poprawa relacji wewnątrz zespołu Wzmocnienie postawy do działania i uczenia się na jego wynikach Wysoka efektywność i trwałość uzyskiwanych zmian