Autoprezentacja i komunikacja

Autoprezentacja i komunikacja Cel Cel warsztatów to nauczenie ludzi: budowania swojego wizerunku podczas prezentacji i wystąpień, posługiwania się technikami autoprezentacji, wzmocnienie przekazu werbalnego poprzez odpowiednią mowę ciała, udzielania informacji zwrotnej, prawidłowych postaw i odruchów w budowaniu kontaktu z drugą stroną. Korzyści Zrealizowanie i uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści na poziomie organizacji jak i poszczególnych uczestników.