Coaching życiowy

Life coaching, czyli coaching życiowy koncentruje się na szeroko pojętej jakości życia. Rozpoczynając life coaching nie musisz mieć sprecyzowanego celu – wtedy na początku procesu pracujesz z coachem nad określeniem tego, co chcesz osiągnąć. Coaching może dotyczyć wszystkiego, co uznasz za ważne dla swojego rozwoju osobistego: począwszy od zmiany nawyków a na zmianie pracy skończywszy.

 

Life

%d bloggers like this: